Wiele osób posiadających basen nie wie jaka jest jego faktyczna pojemność. Informacja ta jest bardzo ważna z punktu widzenia prawidłowego dodawania środków chemicznych. Dawki podawane na opakowaniach produktów basenowych określają ile środka należy dodać na 1 m3 basenu albo na każde 1000 litrów.

Dla przypomnienia podamy, że miarą pojemności wody w basenie jest 1 metr sześcienny albo po prostu litry wody.

1 m3 = 1000 litrów wody

Jak określić pojemność naszego basenu? Mamy na to co najmniej dwa sposoby.

Najdokładniejszą metodą do precyzyjnego określenia pojemność basenu jest zmierzenie ilości napuszczanej wody przy pomocy licznika (wodomierza). Licznik możemy zamontować na kran, z którego pobieramy wodę lub spisać wartość na liczniku głównym i porównać ją z wartością po napełnieniu basenu. Warto zauważyć, że ta metoda może okazać się bardzo przydatna, gdy basen ma nieregularny kształt.

Najczęściej stosowaną metodą jest oszacowanie pojemności basenu przy pomocy obliczeń matematycznych. Nadmienić warto, że wartość, którą uzyskamy nie musi być bardzo dokładna. Ale dla potrzeb stosowania chemii basenowej z pewnością będzie wystarczająca.

Poniżej przedstawiamy proste wzory do obliczeń. Aby je użyć musimy najpierw zmierzyć długości boków w basenie oraz jego głębokość. W przypadku basenów z opadającym dnem do obliczeń przyjmujemy średnią głębokość.

Basen prostokątny – kalkulator pojemności

Wprowadź długość, szerokość i głębokość basenu w metrach:


m

m

m


Pojemność basenu wynosi: m3

Pojemność basenu wynosi: litrów

Wzór na szybkie obliczenie pojemności basenu prostokątnego:

długość (m) x szerokość (m) x średnia głębokość (m) x 1000 = pojemność w litrach

basen prostokątny

Basen okrągły – kalkulator pojemności

Wprowadź średnicę i głębokość basenu w metrach:


m

m


Pojemność basenu wynosi: m3

Pojemność basenu wynosi: litrów

Wzór na szybkie obliczenie pojemności basenu okrągłego:

basen okrągły

średnica (m) x średnica (m) x średnia głębokość (m) x 785 = pojemność w litrach

Basen owalny

Wzór na obliczenie pojemności basenu prostokątnego:

basen owalny

długość (m) x szerokość (m) x średnia głębokość (m) x 785 = pojemność w litrach