Rok 2016 będzie wyjątkowym rokiem dla baseniarzy i wszystkich osób pracujących w branży basenowej. Pod koniec 2015 roku bowiem zmianie uległy przepisy dotyczące jakości wody w basenach na obiektach publicznych. 

Chociaż raczej „zmiana” to złe słowo. Po prostu w życie weszły przepisy normujące to, co wcześniej istniało tylko w formie zaleceń.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

To ważny dokument dla wielu obiektów użyteczności publicznej takich jak pływalnie, baseny miejskie czy baseny hotelowe. Rozporządzenie dość konkretnie określa wymagania jakim powinna odpowiadać woda w tego typu obiektach – wymienione są konkretne właściwości fizykochemiczne i ich zalecane poziomy, opisane są również wymagania bakteriologiczne.
Rozporządzenie normuje częstotliwość dokonywania ręcznych pomiarów, metody analizy wody i definiuje urządzenia (fotometry i mierniki) jakimi należy wykonywać te pomiary.
Nowe przepisy stawiają również wymagania w zakresie informowania użytkowników o bieżącej jakości wody czy zdarzeniach jakie miały miejsce na pływalni.

Pełna treść przepisów: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.

Wymagania dotyczące wody basenowej

Basen z wodą słodką – podstawowe parametry

pH – 6,5 – 7,6

Chlor wolny – 0,3 – 0,6 mg/l

Redox – min. 750 mV

Elektroda Ag/AgCl 3,5 m KCl

Ustawa precyzyjne określa typ elektrody, którą należy dokonywać pomiaru potencjału Redox. W elektrodzie Ag/AgCl dochodzi do reakcji pomiędzy srebrem (Ag), a solą srebra w postaci chlorku srebra (AgCl). Obie części elektrody zanurzone są w 3,5 molowym roztworze KCl. Jest to jedna z najczęściej spotykanych elektrod na basenach publicznych i prywatnych w Polsce.

Czy Sanepid kontrolować będzie również typ elektrody jaką posługuje się dany basen? Według wstępnych informacji – nie. Jednak laboratoria akredytowane będą musiały być wyposażone w sprzęt zgodny z ustawą.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments