Utrzymywanie równowagi chemicznej w basenie jest jedną z podstawowych rzeczy, o jakie zadbać musi każdy właściciel basenu. Dlatego tak ważne jest stałe kontrolowanie pH wody w basenie. Wartość pH to wskaźnik stopnia kwasowości lub zasadowości wody. Woda neutralna chemicznie ma odczyn 7,0 w skali 0-14.

Jakie powinno być pH wody w basenie? Idealną wartością pH wody basenowej jest odczyn w granicach od 7,0 do 7,4.

Na wahania pH wody basenowej ma wpływ kilka czynników. Wzrost lub spadek temperatury wody, stopień nasłonecznienia, jakość środków do uzdatniania wody.

Są sytuacje, w których warto badać odczyn wody w basenie znacznie częściej niż normalnie. Może to być czas przedłużających się upałów albo moment po obfitych opadach deszczu.

Istotny wpływ na zmianę odczynu wody w basenie ma dopuszczanie świeżej wody z wodociągu lub studni do basenu. Taka woda będzie raczej wpływać na wzrost wartości pH.

Ale tak samo istotny wpływ na wodę w basenie ogrodowym, odkrytym ma woda deszczowa.

Jaki odczyn pH ma deszcz?

Normalna woda deszczowa ma pH około 5.60. Deszcze o niższym pH uznaje się już za deszcze kwaśne. Niestety, kwaśne deszcze są zjawiskiem coraz częstszym w naszym kraju.

Przyczynia się do tego głównie zanieczyszczenie powietrza, ponieważ chmury deszczowe tworzą się w miejscach, gdzie atmosfera jest narażona na długotrwałą emisję dwutlenku siarki i tlenków azotu. Wpływ na kwasowość deszczu ma również nawożenie pól, zapylenie czy emisja spalin z pojazdów mechanicznych.

Wpływ kwaśnego deszczu na wodę basenową

Kwaśny odczyn wody deszczowej ma negatywny wpływ na bilans chemiczny wody basenowej. Poza deszczem wpadającym bezpośrednio do basenu, w wodzie basenowej znaleźć może się również deszczówka spływająca z otoczenia basenu ogrodowego. Skutkuje to zaburzeniem równowagi pH, poziomu alkaliczności, twardości wapniowej, czy całkowitej zawartości rozpuszczonych substancji stałych i innych parametrów chemicznych.

Spływanie wody deszczowej do basenu ogrodowego niesie ponadto za sobą zagrożenie przedostania się do wody różnych zanieczyszczeń.

Po opadach deszczu należy sprawdzić w basenie ogrodowym poziom pH wody. Często ten poziom jest obniżony i zdarza się, że konieczne jest użycie środków podnoszących pH – np. Ph Plus. Jeśli tego nie zrobimy to uzdatnianie wody basenowej będzie problematyczne.

 Zielona woda po deszczu

Deszcz to nie tylko zmiana równowagi wody w basenie. Często w wodzie deszczowej znajdują się fosforany. To substancje, które używane są do nawożenia pól i z wiatrem przedostają się do chmury deszczowej. Fosforany są doskonałą pożywka dla glonów w basenie.

Wielu użytkowników basenów narzeka, że po deszczu woda w sposób gwałtowny robi się zielona. To zjawisko wnikliwie przeanalizowali naukowcy z branży chemicznej. Okazuje się, że właśnie fosforany mają niemały wpływ na pogorszenie stanu wody i silnie wpływają na rozwój glonów.

Osoby posiadające baseny ogrodowe zlokalizowane na terenach wiejskich powinny rozważyć dodawanie do wody środków eliminujących fosforany. Standardowe chlorowanie wody w basenie może okazać się niewystarczające.

Jak zabezpieczyć wodę w basenie przed deszczem?

Nawet przy niewielkich deszczach warto sprawdzić czy chemia wody w basenie jest odpowiednio zrównoważona. Czy w wodzie jest odpowiednia ilość chloru. Niskie wartości spowodują, że woda szybko zzielenieje po opadach.

Zatem nie rezygnujmy z pielęgnacji wody basenowej w dniach, kiedy nie ma słońca i nikt się nie kąpie. Regularne dawkowanie jest bardzo ważne! Tabletka w skimmerze albo bojce pływającej musi być cały czas.

Na koniec warto dodać, że problem wpływu deszczu na wodę basenową nie dotyczy osób, które zainstalowały zadaszenie basenowe lub inny rodzaj przykrycia. Baseny tego typu są osłonięte od deszczu i pyłu w powietrzu.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments